Čo je ready made spoločnosť

Predaj ready made sro je možnosťou rýchleho nadobudnutia už pripravenej spoločnosti na podnikanie. Tento postup vám zaručí rýchly štart podnikania a to už v priebehu niekoľkých hodín. Ako je to možné? Ready made spoločnosť je pripravená na predaj so všetkými potrebnými náležitosťami. Potenciálny záujemci majú možnosť nadobudnúť spoločnosť, ktorá je už zapísaná v Živnostenskom a Obchodnom registri. Súčasne je ready made spoločnosť evidovaná aj na daňovom úrade ako platca dane z príjmov a má pridelené prislúchajúce daňové identifikačné číslo.

kúpa spoločnosti formou online

Potenciálni investori si využitím našich služieb, ktoré sa vzťahujú na podnikanie, ako aj zakladanie spoločností, umožnia rýchly štart do novej etapy svojho života, do sveta podnikania. Práve to je zámerom našej sprostredkovateľskej spoločnosti, ktorá tento rýchly proces vytvára a umožňuje. Uvažuje o realizácii vášho podnikateľského plánu a spôsoboch prosperity vašej spoločnosti a nadobudnutia zisku? Nechcete ale strácať čas a energiu s dlhým vybavovaním, ktoré tomu predchádza a ktoré bezvýhradne súvisí s procesom zakladania spoločností? Nechcete sa venovať podrobnému skúmaniu a štúdiu zákonov, ktoré sa k tomuto postupu vzťahujú? V tom prípade je pre vás výborným riešením vo vašej situácii, kúpa už založenej spoločnosti. Spoločnosti, ktorá bola vytvorená so zámerom rýchleho predaja a ktorá si nesie výstižný názov ready made spoločnosť.

podnikajte s rozvahou a odvahou

Čím sa ready made spoločnosti vyznačujú? Okrem spomínaných informácií o ich registrácii v jednotlivých inštitúciách, sa ready made spoločnosť vyznačuje tým, že nemá žiadne pohľadávky ani žiadne záväzky. Ako je to možné? Ready made spoločnosť totiž nikdy nevykonávala podnikateľskú činnosť, je bez histórie, účtovných záznamov, bez dlhov.

Pri výbere ready made spoločnosti stále máte možnosť zmeniť jednotlivé požadované údaje o spoločnosti, ktoré sa vzťahujú predovšetkým na meno, sídlo spoločnosti ako aj predmet alebo predmety podnikania. Takýmto spôsobom si dané údaje prispôsobíte vlastným predstavám a požiadavkám.

About the author