Ako si založiť občianske združenie

Každý občan má právo na založenie občianskeho združenia Ezmluva.sk, neziskovej organizácie, zväzu, klubu, či hnutia. A nie je to až také zložité, ako sa môže na prvý pohľad zdať. Na portály eshop.sk vám povieme všetko, čo k tomu potrebujete vedieť.

CIEĽ

Najdôležitejšie zo všetkého je v prvom rade stanoviť si cieľ založenia združenia. Často krát sa takéto spolky zakladajú preto, aby vyplnili dieru v systéme, ktorú štát nedokáže nepokrývať. Sú to napríklad rôzne útulky pre zvieratá, charitatívne organizácie a podobne. Príjmy združenia získané vykonávaním činností potrebných na naplnenie ich cieľov sú nezdaniteľné. Cieľom združenia nemá byť túžba zbohatnúť, ale nezištná pomoc tým, ktorí to najviac potrebujú a na ktorých sa z nejakých príčin zabudlo, resp. zabúda.

sídlo združenia

REGISTRÁCIA

Pri zakladaní združenia musia byť minimálne 3 ľudia, z ktorých aspoň jeden musí byť plnoletý, teda musí mať osemnásť rokov. Ten bude mať právo konať v mene ostatných členov. Nasleduje registrácia na Ministerstve vnútra SR a potvrdenie o uhradení správneho poplatku.

STANOVY

V návrhu o registráciu musí byť uvedený názov, cieľ, sídlo organizácie a ďalšie. Vlastnícky vzťah k sídlu nie je potrebné žiadnym spôsobom vydokladovať. Do stanov sa uvádza len adresa sídla bez ďalších potvrdení. Ďalej je dôležité určiť orgány združenie, zásady práce a kompetencie členov.

sdružení

ODMIETNUTIE

Ministerstvo môže vašu žiadosť aj odmietnuť v prípade, že ide o politickú stranu, náboženský spolok, alebo akékoľvek združenie, ktorého primárnym cieľom je nadobudnutie finančného zisku.

V prípade, že ste zaneprázdnený alebo sa vám založenie OZ zdá byť predsa len komplikované, zverte sa nám do rúk a my za vás vypracujeme a zabezpečíme všetko potrebné. Môžete nás kontaktovať prostredníctvom formulára na našej stránke, telefonicky alebo e-mailom. Pomôžeme vám aj so začatím, prípadne ukončením podnikania, poskytneme vám advokátske služby, poradíme s virtuálnym sídlom, účtovníctvom a poskytneme vám aj vzory zmlúv.

About the author